Утас+976-7054-6570
И-Мэйлinfo@shivee-ovoo.mn
Оффис ажлын цагДаваа- Баасан 8.30 - 18.00
ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Өргөдөл гомдол

  |     |  
Иргэд, ажилтнуудаас ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэр
2017/12/20

2017 оны 3 дугаар улиралд иргэд ажилтнуудаас нийт 74 өргөдөл хүлээн авч хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг нь мэдэгдсэн. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

Иргэд, ажилтнуудаас ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэр
2017/08/23
2017 оны 2 дугаар улиралд иргэд ажилтнуудаас нийт 35 өргөдөл хүлээн авч хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг нь мэдэгдсэн.
Цааш
Иргэд, ажилтнуудаас ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэр
2017/04/18
2017 оны 1 дүгээр улиралд иргэд ажилтнуудаас нийт 38 өргөдөл хүлээн авч хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг нь мэдэгдсэн.
Цааш
ИРГЭД, АЖИЛТНУУДААС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭР
2017/01/19
2016 оны 4 дүгээр улиралд иргэд ажилтнуудаас нийт 37 өргөдөл хүлээн авсан. Үүнээс: 36 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг нь мэдэгдэж 1 өргөдлийг нөөцөнд бүртгэсэн. 
Цааш
ИРГЭД, АЖИЛТНУУДААС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭР
2016/10/10
2016 оны 3 дугаар улиралд иргэд ажилтнуудаас нийт 62 өргөдөл хүлээн авсан. Үүнээс: 59 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг нь мэдэгдэж 3 өргөдлийг нөөцөнд бүртгэсэн.
Цааш
ИРГЭД, АЖИЛТНУУДААС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭР
2016/07/28

2016 оны 2 дугаар улиралд иргэд ажилтнуудаас нийт 41 өргөдөл хүлээн авсан. Үүнээс: 38 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг нь мэдэгдэж 3 өргөдлийг нөөцөнд бүртгэсэн. 

Цааш
ИРГЭД, АЖИЛТНУУДААС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭР
2016/04/04

2016 оны 1 дүгээр улиралд иргэд ажилтнуудаас нийт 26өргөдөл хүлээн авсан. Үүнээс: 24 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг нь мэдэгдэж2 өргөдлийг нөөцөнд бүртгэсэн.

Цааш
ИРГЭД, АЖИЛТНУУДААС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭР
2015/12/31

2015 оны 4 дүгээр улиралд иргэд ажилтнуудаас нийт 36өргөдөл хүлээн авчхуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэсэн. /Иргэдээс нийт 14 өргөдөл, ажилтнуудаас нийт 22 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэсэн./

Цааш
Иргэд,ажилтнуудаас ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэр
2015/10/02
2015 оны 3 дугаар улиралд иргэд ажилтнуудаас нийт 43 өргөдөл хүлээн авсан. Үүнээс: 42 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг нь мэдэгдэж 1 өргөдлийг нөөцөнд бүртгэж авсан.
Цааш
Иргэд,ажилтнуудаас ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэр
2015/07/02
2015 оны 2 дугаар улиралд иргэд ажилтнуудаас нийт 37 өргөдөл хүлээн авсан. Үүнээс: 35 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг нь мэдэгдэж 2 өргөдлийг нөөцөнд бүртгэж авсан.
Цааш