Утас+976-7054-6570
И-Мэйлinfo@shivee-ovoo.mn
Оффис ажлын цагДаваа- Баасан 8.30 - 18.00
ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Захирлын зөвлөлийн шийдвэр

  |     |  
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 10-р сар
2017/11/13
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2017 оны 10 дугаар сард 1 удаа хуралдаж нийт 15 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 9-р сар
2017/11/13
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2017 оны 9 дүгээр сард 3 удаа хуралдаж нийт 44 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 8-р сар
2017/11/13
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2017 оны 8 дугаар сард 4 удаа хуралдаж нийт 44 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 7-р сар
2017/08/23
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2017 оны 7 дугаар сард 2 удаа хуралдаж нийт 9 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 6-р сар
2017/08/23
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2017 оны 6 дугаар сард 2 удаа хуралдаж нийт 31 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 5-р сар
2017/06/22
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2017 оны 5 дугаар сард 1 удаа хуралдаж нийт 21 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 4-р сар
2017/05/16
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2017 оны 4 дүгээр сард 2 удаа хуралдаж нийт 25 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 3-р сар
2017/04/05
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2017 оны 2 дугаар сард 3 удаа хуралдаж нийт 24 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 2-р сар
2017/04/05
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2017 оны 2 дугаар сард 1 удаа хуралдаж нийт 23 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 1-р сар
2017/02/14
Компанийн захирлын зөвлөл 2017 оны 1 дүгээр сард нийт 2 удаа хуралдаж нийт 37 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш