Утас+976-7054-6570
И-Мэйлinfo@shivee-ovoo.mn
Оффис ажлын цагДаваа- Баасан 8.30 - 18.00
ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Захирлын зөвлөлийн шийдвэр

  |     |  
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 2018оны 9-р сар
2018/10/29
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 9 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 2018оны 8-р сар
2018/10/01
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 8 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 2018оны 7-р сар
2018/10/01
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 7 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 2018оны 6-р сар
2018/07/02
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 6 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 2018 оны 4,5-р сар
2018/06/11
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 4-5 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 2018оны 3-р сар
2018/04/17
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2018 оны 3 дугаар сард 2 удаа хуралдаж нийт 23 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 2018оны 2-р сар
2018/04/17
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2018 оны 2 дугаар сард 2 удаа хуралдаж нийт 36 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 2018оны 1-р сар
2018/04/17
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2018 оны 1 дугаар сард 2 удаа хуралдаж нийт 30 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 12-р сар
2018/04/17
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2017 оны 12 дугаар сард 3 удаа хуралдаж нийт 29 асуудал хэлэлцсэн. 
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 11-р сар
2018/04/17
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөл 2017 оны 11 дугаар сард 2 удаа хуралдаж нийт 25 асуудал хэлэлцсэн.
Цааш