Утас+976-7054-6570
И-Мэйлinfo@shivee-ovoo.mn
Оффис ажлын цагДаваа- Баасан 8.30 - 18.00
ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Захирлын зөвлөлийн шийдвэр

  |     |  
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 3 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
2019/04/06
2019 оны 3 дугаар сарын Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэр
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 2 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
2019/03/04
2019 оны 2 дугаар сарын Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэр.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 1 дүгээр сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
2019/02/05
Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 1 дүгээр сарын шийдвэр.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 12 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
2018/12/30
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 12 дугаар сарын шийдвэр.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 11 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
2018/11/28
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 11 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 10 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
2018/10/17
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 10 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 9 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
2018/09/30
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 9 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 8 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
2018/08/17
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 8 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 7 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
2018/07/30
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 7 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 2018оны 6-р сар
2018/07/02
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаас гарсан 6 дугаар сарын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл.
Цааш