Утас+976-7054-6570
И-Мэйлinfo@shivee-ovoo.mn
Оффис ажлын цагДаваа- Баасан 8.30 - 18.00
ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Алба

  |     |  
Үйлдвэрлэл удирдлагын албаны танилцуулга
2014/09/25

 Компанийн Үйлдвэрлэлийн албаны үйл ажиллагааны чиглэл, хамрах хүрээг тогтоох, эрх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, бусад хэлтэс алба, хэсэг нэгжтэй харилцах харилцааг зохицуулахад оршино.

Цааш
Холбоо, мэдээллийн албаны танилцуулга
2014/09/25

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа бүх төрлийн мэдээллийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, сүлжээний үзлэг үйлчилгээ, засвар тохируулгын ажлыг гүйцэтгэж тэдгээрийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ашиглалтын байдалд хяналт тавих, програм хангамж болон сүлжээний бодит хэрэгцээ шаардлагыг судлан тэдгээрийг хөгжүүлэх, чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, эдийн засгийн үр өгөөжтэй дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх, мэдээллийн шуурхай нэгдсэн системийг бүрдүүлэх хэсэг юм.

Цааш