“Шивээ-Овоо”-гийн хүрэн нүүрсний чанарын үзүүлэлт

Шивээ-Овоогийн ордны нүүрс нь Б-2 бүлгийн хүрэн нүүрсний ангилалд хамаарагддаг. Орд нь нүүрсний нийт 8 давхаргатай бөгөөд одоогийн байдлаар I ба II давхаргаас олборлолт явагдаж байна. Нүүрсний I давхаргын зузаан 10.0 м, II давхаргын зузаан нь 7.0 м, нийт 17,0 м бөгөөд давхарга хоорондын үндсэн завсрын хөрсний зузаан 14.0 м-т хүрдэг, давхаргууд нь дотроо 0.2-4.0 м-ийн зузаан хөрсний үеүдтэй.
Нүүрсний төрөл
Бүтээгдэхүүний хэлбэр
Давхарга
Чийглэг,  ихгүй
Үнслэг, ихгүй,
Дэгдэмхий бодис, ихгүй
Нийт хүхрийн хэмжээ
Дулаан гаргах чадвар
TM
Aar
Vdaf
St db
Qnetar
%
ккал/кг
Мж/кг
Хүрэн нүүрс Б2
Боловсруулаагүй  нүүрс
I
44.8
8,5
43.6
0.58
2915
12,2
II
41,2
10,6
42,0
0,82
2828
11,8Нүүрсний төрөл
Бүтээгдэхүүний хэлбэр
Давхарга
Элементийн агуулга
Үнсний хайлах температур
Нягт
%
оС
г/см3
Сd
Hd
Nd
Dt
St
Ht
Ft
RD
Хүрэн нүүрс Б2
Боловсруулаагүй  нүүрс
I
68.67
5.20
0.82
1184
1234
1285
1319
1.667
II
61.96
4.55
0.57
1173
1314
1336
1357
1,575


Үнийн хувьд хямд бөгөөд авто тээврээр 31218₮ /НӨАТ-тэй үнэ/, төмөр замаар 27742₮-өөр/НӨАТ-тэй үнэ/ худалдан авах боломжтой ба төмөр замаар тээвэрлэж байгаа тохиолдолд тээврийн зардал нэмэгдэнэ.
 Борлуулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг  99038984, 88030824 утсаар авна уу.