Автобульдозерийн хэсгийн танилцуулга

Нүүрс, хөрс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг технологийн машин механизмаар найдвартай хангаж, тэдгээрийн үзлэг үйлчилгээ, засварын ажлыг төлөвлөсөн график, техник ашиглалтын зааврын дагуу хийлгэж хяналт тавих, технологийн автомашин, механизмуудыг үр ашигтай ашиглах асуудлыг хариуцан ажилладаг компанийн үндсэн үйлдвэрлэлийн хэсэг юм.

Автобульдозерийн хэсэг нь анх 1990 онд Засвар механик, автограж үүсгэн байгуулагдсан. Тус хэсэг нь нийт 132 ажилтан бөгөөд 20-35 насны залуучууд 46,8%-ийг эзэлж байна.

Тус хэсэг нь технологийн автомашин 20, зам усалгааны машин 2, бульдозер 4, автоачигч 2, автогрейдер 2, автотүрэгч 1, гидроэкскаватор 4 зэрэг машин механизмтай үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажилладаг.

Манай хэсэгт Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон-1, Алтан гадас-1, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль-3, Тэргүүний уурхайчин 17, Яамны жуух бичигтэн-6, Байгууллагын хөдөлмөрийн аварга-14, Аймгийн тэргүүний ажилтан-5, Сумын тэргүүний ажилтан -3, ҮЭХ-ны нэрэмжит шагналтан-19 манлайлагч ажилтнууд нь ажилладаг ажилсаг, бүтээлч хамт олон юм. Автобульдозерийн хэсэг нь 2013 оны уурхайн спарткадын аварга, 2011, 2012, 2014 оны урлагын аварга, 2012, 2013 оны компанийн ХАБЭА-н АСТ тэмцээний аварга, Үйлдвэрчний хорооноос зохион байгуулсан тэмцээний цомын аварга хамт олон билээ.

ХЭЛТСИЙН ЗОРИЛГО
Нүүрс, хөрс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг технологийн машин механизмаар найдвартай хангаж, тэдгээрийн үзлэг үйлчилгээ, засварын ажлыг төлөвлөсөн график, техник ашиглалтын зааврын дагуу хийлгэж хяналт тавих, технологийн автомашин, механизмуудыг үр ашигтай ашиглах асуудлыг хариуцан ажилладаг компанийн үндсэн үйлдвэрлэлийн хэсэг юм.

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ
1.Уулын ажлын ашиглалтын горимын дагуу хөрс, нүүрсний тээвэрлэлт, инженерийн ажлыг хариуцан гүйцэтгэж, төлөвлөгөөт зорилтыг ханган биелүүлэх.

2.Технологийн автомашин, механизмуудын үзлэг үйлчилгээ, засварын ажлыг хугацаанд нь техник ашиглалтын зааврын дагуу чанартай гүйцэтгэж, тэдгээрийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж үр бүтээлтэй ашиглах.

3.Сэлбэг хэрэгсэл, материалын зарцуулалтад хяналт тавьж, өртөг зардлыг бууруулах, үр ашиггүй зардал гаргуулахгүй байх талаар тодорхой ажлыг санаачлан хийж гүйцэтгэх.

4.Хэсгийн ажиллагсдыг аюулгүй ажиллагааны арга барилд сургах, дадлагажуулах ажлыг зохион байгуулах, ХАБЭА-н талаар гарсан дүрэм, журам, зааврыг мөрдүүлэх.

5.Хэсгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчил доголдол, эвдрэл саатал, осол аваарийг бүртгэн судалж дүгнэлт гарган, давтан гаргахгүй байх, бууруулах, багасгах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, зохион байгуулж ажиллах.
6.Хэсгийн ажиллагсдын дунд үйлдвэрлэлд ашигтай шинэ санаа, санаачлага гаргах ажлыг зохион байгуулж, гаргасан ШБАЗ-г хөхүүлэн дэмжиж ажиллах.