Тээвэр үйлчилгээни хэсгийн танилцуулга

Компанийн бүх төрлийн /технологийн бус зориулалттай/ тээврийн хэрэгсэл, үйлчилгээний болон тусгай зориулалтынавтомашин /цаашид нийтэд нь автомашин гэх/,тэдгээрийн тоноглол, тоног төхөөрөмжийн /цаашид тоног төхөөрөмж гэх/ үзлэг үйлчилгээ, засвар ашиглалтыг хариуцан гүйцэтгэжхэвийн найдвартай ажиллагаагхангах,үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тасалдалгүй хэвийн явуулахад дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий компанийн туслах үйлдвэрлэлийнхэсэг юм.


1990 онд УАЗ-469, УАЗ-452, Зил-155, Зил-130, Краз-самсовал, Усны цистерн зэрэг 6 автомашинтайгаар “Автограж засвар механикийн” хэсэг үйл ажиллагаага эхэлсэн. Тус хэсэг нь өргөжиж Сумын төвд орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн 30, Уулын үйлдвэрлэлийн төвд 8 машины халаалтай дулаан гражтай, ажилчдыг аюулгүй тээвэрлэх зориулалтын 6 автобус, үйлчилгээний зориулалтаар ашиглах жижиг оврын 11, ачаа тээвэрлэх зориулалтай 3, ачаа өргөх, буулгах зориулалтай 50 тн, 16 тн автокран-2, түлш, ус зөөвөрлөх зориулалт бүхий-2, бохир зайлуулах зориулалт бүхий-1 нийт хэсгийн хэмжээнд 25 автомашинтай, 32 ажиллагсадтайгаар ажиллаж байна.


ХЭЛТСИЙН ЗОРИЛГО

Компанийн бүх төрлийн /технологийн бус зориулалттай/ тээврийн хэрэгсэл, үйлчилгээний болон тусгай зориулалтынавтомашин /цаашид нийтэд нь автомашин гэх/,тэдгээрийн тоноглол, тоног төхөөрөмжийн /цаашид тоног төхөөрөмж гэх/ үзлэг үйлчилгээ, засвар ашиглалтыг хариуцан гүйцэтгэжхэвийн найдвартай ажиллагаагхангах,үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тасалдалгүй хэвийн явуулахад дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий компанийн туслах үйлдвэрлэлийнхэсэг юм.


ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

1.Үйлчилгээний болон тусгай тоноглолтой автомашин, тээврийн хэрэгслийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тасалдалгүй явуулахад автомашинаар хангаж, компанийн хэсэг нэгжүүдэд автотээврийн үйлчилгээ үзүүлэх.

2.Үйлчилгээний бүх төрлийн автомашин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, аюулгүй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэн, Замын хөдөлгөөний дүрмийг мөрдүүлэх, аваарь ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн хяналт тавьж ажиллах.

3.Автомашин, тоног төхөөрөмжийн үзлэг үйлчилгээ, засварын ажлыг графикийн дагуу чанартай гүйцэтгэх, тэдгээрийн ослоос хамгаалах хэрэгсэл /гэрэл, дохио, тормоз, сигнал/ болон техникийн бүрэн байдалд үзлэг шалгалтыг тогтмол хийжилэрсэнзөрчил дутагдлыг тэр даруй зогсоож засуулах арга хэмжээг авах.

4.Галын аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж, дүрмийн хэрэгжилтийг хангах, объект, машин техник, тоног төхөөрөмжүүд дээрх гал унтраах багаж, хэрэгслүүдийн хангалт, хадгалалт, хэрэглээний байдалд хяналт тавих, гал унтраах анхан шатны хэрэгслийг бүрдүүлэн “ГАЛЫН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЖ” ажиллах.

5.Сэлбэг хэрэгсэл, түлш шаттахуун, тос тослох материалын зарцуулалтад хяналт тавьж, өртөгзардлыгбууруулах,үр ашиггүй зардал гаргуулахгүй байх талаар тодорхой ажлыг санаачлан хийж гүйцэтгэх.

6.Хэсгийн ажиллагсдыг аюулгүй ажиллагааны арга барилд сургах, дадлагажуулах ажлыг зохион байгуулах, ХАБЭА-н талаар гарсан дүрэм, журам, зааврыг мөрдүүлэх.

7.Хэсгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчил доголдол, эвдрэл саатал, осол аваарийг бүртгэн судалж дүгнэлт гарган, давтан гаргахгүй байх, бууруулах, багасгах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, зохион байгуулж ажиллах.

Техникийн бодлогын хэлтсийн танилцуулга

Техник бодлогын хэлтэс нь ТБХ-ийн дарга /ерөнхий механик/, Ерөнхий цахилгаанчин, Тээврийн тоног төхөөрөмж хариуцсан механик, Уулын тоног төхөөрөмж хариуцсан механик, Барилгын инженер, Техник ашиглалтын инженер, Техник ашиглалтын тоо бүртгэгч бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Манай хэлтсийн үе үеийн механикуудын түүхэн замнал:

  • Анхны механик Базарсад 1991-1992 он механик

  • Жахаан 1992-1993 онмеханик

  • Ч.Мөнхбаатар1993-1994 онерөнхий механик

  • Ч.Бадарчин1994-1996 онерөнхий механик

  • Н.Батсүх1996-1997 онерөнхий механик

  • Х.Хүдэрчулуун1998-2000 онТБХ-ийн дарга /ер.механик/

  • А.Ганболд2000-2002 онТБХ-ийн дарга /ер.механик/

  • Ж.Хаянхярваа2002-2011 онТБХ-ийн дарга /ер.механик/

  • Б.Гансүх2011-2012 онТБХ-ийн дарга /ер.механик/

  • Л.Гэрэл2013 оноос одоог хүртэл

2000 оноос хойш Технологи бодлогын хэлтэс болж техник, тоног төхөөрөмжүүдийн тасралтгүй найдвартай ажиллагаа, тэдгээрийн засвар үйлчилгээ, ашиглалт, төлөвлөгөөг боловсруулж, тухайн тоног төхөөрөмжүүдийг хариуцсан механикуудтай болж, ажлын үзүүлэлт чанар дээшилсэн.


1997 онд Япон улсын засгийн газрын хөнгөлөлтэй зээлийн төслийн хүрээнд “Комацу” үйлдвэрийн технологийн HD-405маркийн 40 тн-ын автосамосвал 16, РС-200, РС-400 гидроэкскаватор 1, GD-825 маркын автогрейдер 2, WA-600 авто ачигч 1, WD-600 авто түрэгч 1, D-155 маркийн бульдозерь 2 зэрэг техникүүдийн шинэчлэл хийж, төслийн хүчин чадлаарай /2 сая тн нүүрс борлуулах/ ажиллах боломжтой болсон.


Уг төслөөр 2002 онд техникүүдийн засвар үйлчилгээ хийх иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй засварын газар, 16 машины автограш, 110/6 кВ-ын дэд станц, 2 сая тонны хүчин чадалтай нүүрс бутлан борлуулах технологи дамжлага байгуулагдсан.


2002 онд ОХУ-ын“Урал-Маш” үйлдвэрийнмэргэлжилтэнгүүдтэй хамтран алхагч ЭШ-25/90 экскаваторын угсралт монтажийн ажлыг амжилттай хийж 2003 оны 8-р сард ашиглалтанд оруулж, тээвэргүй хөрс хуулалтын ажил эхэлсэн.

 

2010 онд өөрийн хөрөнгө оруулалтаар нүүрсний чанарыг сайжруулах мөн тээврэлэлтийн зардал бууруулах зорилгоор тус уурхайд хийгдсэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын нэг юм.Хатаах үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулж жилд 1,0 сая тн нүүрс хатаан тээвэрлэн борлуулах зорилт тавин туршин ажиллаж байна. Нүүрс хатаах үйлдвэр конвейерийн иж бүрдэл нь цагт 400 тонн/цагийн бүтээлтэй 2,1 км урт нүүрс тээвэрлэх тээврийн конвейерийн систем, 1 цагт тус бүр нь100 тонн/цагийн бүтээлтэй нүүрс хатаах 2 барабан, 0-300 мм хүртэл бутармаг болгож бутлах бутлуурын тоног төхөөрөмж, дамжуулах барилга байгууламж зэргээс бүрдэх үйлдвэр юм.


2013 онд тээвэртэй хөрсөнд Хятад улсын 40 тн-ын SHAGMANмаркийн автосамосвал 5, ОХУ-ын 5 м3-ын шанагатай ПК-65 маркын автоачигч зэргийг худалдан авч техникийн шинэчлэлт хийсэн.


Мөн тээвэргүй хөрсний ажлыг гүйцэтгэхээр ЭШ-11/70 алхагч экскаваторыг 2013 онд худалдан авч, 2014 оны 3-р сараасугсралт, монтажийн ажлыг өөрсдийн хүн хүчээр хийж, 8-р сард ашиглалтанд оруулахаар зорилт тавин ажиллаж байна.


ХЭЛТСИЙН ЗОРИЛГО

компанийн машин техник, тоног төхөөрөмжийн үзлэг үйлчилгээ, засвар, ашиглалтын байдалд хяналт тавих, тэдгээрийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, техник ашиглалтын бүртгэл хөтлөх, судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах, техникийн талаар баримтлах бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэлд тэргүүний дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах зэрэг компанийн техникийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх хэлтэс юм.


ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

1.Компанийн хэмжээнд техникийн талаар баримтлах бодлогыг боловсруулах, энэ талаар шаардлагатай баримт бичиг, журам зааврыг боловсруулан батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавьж ажиллах.

2.Уул тээврийн машин механизм, цахилгаан болон бусад тоног төхөөрөмжийн үзлэг үйлчилгээ, засварын ажил, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж тэдгээрийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, техникийн болон хүчин чадлын ашиглалтын үзүүлэлтийг сайжруулах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх.

3.Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, ажлын ба нийгэм ахуйн барилга байгууламжуудыг цахилгаан дулааны эрчим хүч, хэрэглээний ус болон холбоо харилцаа, мэдээллийн технологийн үйлчилгээгээр хэвийн найдвартай хангах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, тэдгээрийн зарцуулалт ба хэрэглээнд хяналт тавих, үргүй зардлыг багасгах арга хэмжээ, хэмнэлтийн горимыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх.

4.Уул тээврийн машин механизм, эрчим хүчний болон бусад тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн сар, улирал, жилийн засварын ажлын хэмжээ ба графикийг батлан мөрдүүлэх, засварын ажлын явц чанарт хяналт тавих, тэдгээрийн их засвартай холбоотой ажлыг зохион байгуулах.

5.Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны байдалд хяналт тавьж гарсан зөрчлүүдийг арилгах, осол аваарь, эвдрэл саатал, сул зогсолтын шалтгааныг судлан тогтоох, цаашид авах арга хэмжээг боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих.

3.6 Үйлдвэрлэлд тэргүүний дэвшилтэт техник технологи, ШБАЗ нэвтрүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, энэ талаар гарсан санал санаачлагыг дэмжин холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

7.Машин техник, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын тоо бүртгэлийг хөтөлж, мэдээ тайланг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж холбогдох газруудад явуулах, судалгаа хийх, сэлбэг хэрэгсэл, материалын захиалгыг хянах, зарцуулалтанд хяналт тавих, норм үнэлгээ боловсруулан батлуулах, мөрдүүлэх.

8.Компанийн хэмжээнд ашиглагдаж буй мэдээллийн технологийн сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, үзлэг үйлчилгээнд хяналт тавих, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, боловсронгуйболгох, найдвартай тасралтгүй ажиллагааг хангах.

9.Нийлүүлэгдэж байгаа машин тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг хүлээн авах, ашиглалтанд оруулах, ашиглалтын хугацаа дууссаныг актлаж үндсэн хөрөнгөнөөс хасах шийдвэр гаргахад шаардагдах бичиг баримтыг бүрдүүлэх, санал гарган шийдвэрлүүлэх.

10.Мэргэжлийн чиглэлээр ажиллагсад, ИТА-уудын дунд сургалт зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх, техникийн ажилтнуудын зөвлөлгөөнийг улирал бүр хийж хэлтсийн ажлын тайланг Захирлын зөвлөлийн хуралд оруулан хэлэлцүүлэх.

Автобульдозерийн хэсгийн танилцуулга

Нүүрс, хөрс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг технологийн машин механизмаар найдвартай хангаж, тэдгээрийн үзлэг үйлчилгээ, засварын ажлыг төлөвлөсөн график, техник ашиглалтын зааврын дагуу хийлгэж хяналт тавих, технологийн автомашин, механизмуудыг үр ашигтай ашиглах асуудлыг хариуцан ажилладаг компанийн үндсэн үйлдвэрлэлийн хэсэг юм.

Автобульдозерийн хэсэг нь анх 1990 онд Засвар механик, автограж үүсгэн байгуулагдсан. Тус хэсэг нь нийт 132 ажилтан бөгөөд 20-35 насны залуучууд 46,8%-ийг эзэлж байна.

Тус хэсэг нь технологийн автомашин 20, зам усалгааны машин 2, бульдозер 4, автоачигч 2, автогрейдер 2, автотүрэгч 1, гидроэкскаватор 4 зэрэг машин механизмтай үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажилладаг.

Манай хэсэгт Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон-1, Алтан гадас-1, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль-3, Тэргүүний уурхайчин 17, Яамны жуух бичигтэн-6, Байгууллагын хөдөлмөрийн аварга-14, Аймгийн тэргүүний ажилтан-5, Сумын тэргүүний ажилтан -3, ҮЭХ-ны нэрэмжит шагналтан-19 манлайлагч ажилтнууд нь ажилладаг ажилсаг, бүтээлч хамт олон юм. Автобульдозерийн хэсэг нь 2013 оны уурхайн спарткадын аварга, 2011, 2012, 2014 оны урлагын аварга, 2012, 2013 оны компанийн ХАБЭА-н АСТ тэмцээний аварга, Үйлдвэрчний хорооноос зохион байгуулсан тэмцээний цомын аварга хамт олон билээ.

ХЭЛТСИЙН ЗОРИЛГО
Нүүрс, хөрс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг технологийн машин механизмаар найдвартай хангаж, тэдгээрийн үзлэг үйлчилгээ, засварын ажлыг төлөвлөсөн график, техник ашиглалтын зааврын дагуу хийлгэж хяналт тавих, технологийн автомашин, механизмуудыг үр ашигтай ашиглах асуудлыг хариуцан ажилладаг компанийн үндсэн үйлдвэрлэлийн хэсэг юм.

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ
1.Уулын ажлын ашиглалтын горимын дагуу хөрс, нүүрсний тээвэрлэлт, инженерийн ажлыг хариуцан гүйцэтгэж, төлөвлөгөөт зорилтыг ханган биелүүлэх.

2.Технологийн автомашин, механизмуудын үзлэг үйлчилгээ, засварын ажлыг хугацаанд нь техник ашиглалтын зааврын дагуу чанартай гүйцэтгэж, тэдгээрийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж үр бүтээлтэй ашиглах.

3.Сэлбэг хэрэгсэл, материалын зарцуулалтад хяналт тавьж, өртөг зардлыг бууруулах, үр ашиггүй зардал гаргуулахгүй байх талаар тодорхой ажлыг санаачлан хийж гүйцэтгэх.

4.Хэсгийн ажиллагсдыг аюулгүй ажиллагааны арга барилд сургах, дадлагажуулах ажлыг зохион байгуулах, ХАБЭА-н талаар гарсан дүрэм, журам, зааврыг мөрдүүлэх.

5.Хэсгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчил доголдол, эвдрэл саатал, осол аваарийг бүртгэн судалж дүгнэлт гарган, давтан гаргахгүй байх, бууруулах, багасгах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, зохион байгуулж ажиллах.
6.Хэсгийн ажиллагсдын дунд үйлдвэрлэлд ашигтай шинэ санаа, санаачлага гаргах ажлыг зохион байгуулж, гаргасан ШБАЗ-г хөхүүлэн дэмжиж ажиллах.

Засварын хэсгийн танилцуулга

Уурхайн уул тээврийн машин, тоног төхөөрөмжийн механик эд ангийн засварын ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэн тэдгээрийн зогсолт, саатлыг багасгах, найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хэсэг нэгжүүдийн захиалгат ажлуудыг шуурхай хийж гүйцэтгэх,чанар стандартын шаардлага хангасан шинэ болон сэргээн засварласан сэлбэг хэрэгсэл, эд ангиар хангах, нөөц бүрдүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд хэсэг нэгжүүдэд засварын багаж хэрэгсэл, хүн хүчээр үйлчилж туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх хэсэг юм.

“Шивээ-Овоо” ХК-ийн Засварын хэсэг анх 1993 онд 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй үндэс сууриа тавьж байсан бол 1996 онд бие даасан хэсэг болж бага оврын токарын суурь машин, босоо өрөм, автокран зэрэг тоног төхөөрөмжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн юм.

2001 онд Япон улсын хөрөнгө оруулалтаар нэгдсэн засварын газрын барилга баригдаж Америк, Япон, ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн өндөр хүчин чадал бүхий автомат болон хагас автомат суурь машин төхөөрөмжүүдээр тоноглогдсоноор засварын иж бүрэн бааз бүрдэн бий болжээ.


Засварын хэсэг нь өнөөдөр 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй 5,7 тэрбум төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэйгээр компанийн уул-тээврийн машин, тоног төхөөрөмжийн механик эд ангийн засварын ажлыг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэн тэдгээрийн зогсолт саатлыг багасгах, найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ бусад хэсэг нэгжүүдийн захиалгат эд ангиудыг шуурхай хийж гүйцэтгэх, чанар стандартын шаардлага хангасан шинэ болон сэргээн засварласан сэлбэг хэрэгсэл, эд ангиар хангах, зохистой хэмжээний нөөц бүрдүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд хүн хүч, багаж хэрэгслээр хангаж ХАБЭА-г эрхэмлэсэн үйлдвэрлэлийн жигд найдвартай ажиллагааг хангах үүрэг бүхий нэгж юм.


ХЭЛТСИЙН ЗОРИЛГО

Уурхайн уул тээврийн машин, тоног төхөөрөмжийн механик эд ангийн засварын ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэн тэдгээрийн зогсолт, саатлыг багасгах, найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хэсэг нэгжүүдийн захиалгат ажлуудыг шуурхай хийж гүйцэтгэх,чанар стандартын шаардлага хангасан шинэ болон сэргээн засварласан сэлбэг хэрэгсэл, эд ангиар хангах, нөөц бүрдүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд хэсэг нэгжүүдэд засварын багаж хэрэгсэл, хүн хүчээр үйлчилж туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх хэсэг юм.


ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

1.Уул тээврийн машин механизм, тоног төхөөрөмжийн механик эд ангийн засварын ажлыг засварын арга технологийн дагуу багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, мэргэжлийн ажилтнуудын хүчээр хийж гүйцэтгэх, тэдгээрийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөт зорилтыг биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

2.Суурилагдсан машин, тоног төхөөрөмжийн үзлэг үйлчилгээ, засварын ажлыг хугацаанд нь техник ашиглалтын зааврын дагуу чанартай гүйцэтгэж, тэдгээрийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангажүрбүтээлтэйашиглах.

3.Сэлбэг хэрэгсэл, материалын зарцуулалтад хяналт тавьж, өртөгзардлыгбууруулах,үр ашиггүй зардал гаргуулахгүй байх, зарим сэлбэгийг дотооддоо оруулан хийх, нөөц бүрдүүлэх талаар тодорхой ажлыг санаачлан хийж гүйцэтгэх.

4.Хэсгийн ажиллагсдыг аюулгүй ажиллагааны арга барилд сургах, дадлагажуулах ажлыг зохион байгуулах, ХАБЭА-н талаар гарсан дүрэм, журам,зааврыг мөрдүүлэх.

5.Хэсгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчил доголдол, эвдрэл саатал, осол аваарийг бүртгэн судалж дүгнэлт гарган, давтан гаргахгүй байх, бууруулах, багасгах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, зохион байгуулж ажиллах.