ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Уулын үйлдвэрийн шав тавьсан анхны 27 хүний нэгд нарийн бичиг, бичээч, боловсон хүчин Б.Оюунбат ажиллаж байснаар Захиргаа, хүний нөөц, боловсон хүчний түүхийн эхлэл тавигдсан гэж үздэг.

1995 онд “Улсын өмч хувьчлал”-ын комиссын 1994 оны 48 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэхээр ЭХГУУ Яамны сайдын тушаалаар хувьцаат компанийн хурал зохион байгуулах комиссыг томилсон бөгөөд даргаар нь уул уурхайн газрын захирал З.Төмөрбаатар, гишүүдэд тус яамны тамгын газрын дарга Ж.Уранчимэг, ахлах мэргэжилтэн, эдийн засагч О.Шаалуу, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн дарга С.Пүрэвдорж, боловсон хүчин М.Хишигдэлгэр нарыг томилжээ.

1995 оны 9 сарын 22 өдөр болсон “ШивээОвоо” ХК-ийн зохион байгуулах анхдугаар хуралд хувьцаа эзэмшигчдийн 91% оролцжээ.

Хурлаархувьцаат компанийндүрмийг баталж,Төлөөлөн удирдахзөвлөлийн гишүүдийг 9 хүн,хянан шалгагчдыг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгож батлав. Нийт дүрмийн сангийн 90% төрийн өмчид, 10% хувь нийлүүлэгчдэд хувьчлагдсан бөгөөд нийт 3300 гаруй хувьцаа эзэмшигчтэй байжээ. ТУЗ-ийнанхны даргаар ХОТШ банкны412-р салбарын захиралД.Амарсайхан томилогдон ажиллажээ.

Хувьцаат компани байгуулсантай холбогдон бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт хийж, Захирлын зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилж, шинэчилсэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж эхэлсэн байна. Компанийн дотоод журам, хамтын гэрээг журмын дагуу шинэлэг хэлбэрээр хэлэлцэн батлав.

Компанийн Захирлын зөвлөлийн 1995 оны 12 дугаар сарын 15-ний өдрийн 12 дугаар хуралдааны протоколыг үндэслэн, Захиргаа, боловсон хүчний хэлтсийг байгуулж, хэлтсийн даргаар М.Хишигдэлгэрийг томилсон байна.


Хүний нөөцийн албаны он цагийн хэлхээс“Шивээ Овоо” хувьцаат компанийн хүний нөөцийн мэдээлэл


Улс орны хэмжээнд илч гэрэл, халуун дулаанаар түгээж, их уурхайг ажиллуулахад хамгийн гол үүрэг гүйцэтгэсэн үе үеийн уурхайчдынхаа ажиллаж, хөдөлмөрлөж байсан орон тооны өөрчлөлтийг танилцуулвал...


Хүний нөөцийн албаны өнөөгийн төрх

“Бидний зорилго”

Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлд тэргүүлэгч, зөв хандлагатай, чадварлаг ажилтнуудтай шилдэг ажил олгогч болно.

“Бидний уриа”

“Хөгжье гэвэл хүнээ”

Хүний нөөцийн алба нь Монгол улсын болон компанийн хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд компанийн захиргаа, ажилтнуудын хоорондын хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлыг зохицуулах, байгууллагын стратегийн зорилт, бизнесийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах, компанийн ажилтнуудыг сургаж дадлагажуулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн үүрэгтэй ажиллаж байна.


Бидний хөгжил ба дэвшил Хүний нөөцийн стратеги 

Стратеги төлөвлөгөөний чухал зорилт нь бүтээмжийг хэмжиж өсгөх замаар хүмүүн капиталын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх юм.

2018-2023 оны хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдан хийгдсэн ажлуудыг дурьдвал:

 • Чадварлаг ажил горилогчдыг татах стратегийн хүрээнд хийгдсэн ажлууд
  • Оюутан залуусыг дадлагажуулах
  • Залгамж халааны бодлого
  • Чадварлаг ажил горилогчийг санал болгох
  • Ажиллах хүчний оновчтой төлөвлөлт
  • Карьер хөгжлийг оновчтой төлөвлөлт
  • Талант ажилтнуудыг татах, тогтоон барих
 • Сэтгэлтэй ажилтнуудыг нэмэгдүүлэх стратегийн хүрээнд хийгдсэн ажлууд
  • Удаан ажилласан жилийн урамшуулалын бодлого
  • Байгууллагын соёлын хэмжилт, байнгын сайжруулалт
  • Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн систем
  • Мэдээллийн урсгалыг оновчтой болгох
 • Манлайллыг хөгжүүлэх стратегийн хүрээнд хийгдсэн ажлууд
  • Ажилтнуудынманлайллыгхөгжүүлэх,тогтвортойбодлого хэрэгжүүлэн ажилласан.

Хүний нөөцийн бодлого
 • Зөв хандлага-“Шивээ Овоо” хувьцаат компанийнажилтан ажилдаа эзэн байж аливаа асуудлыг эерэгээр хүлээн авч, ёс зүйтэй, хариуцлагаа ухамсарлан ажиллах суурь тавигдсан.
 • Өндөр ур чадвар-Ажилдаа мэргэшсэнтуршлагатай ажилтан бусдыг байнга хөгжүүлэн чадваржуулах тал дээр анхаарч ажиллаж байна.
 • Бүтээлч сэтгэлгээ- Нийт ажилтнууд шинийг хийх,бүтээх хүсэл зорилго тэмүүлэлтэйгээр ажиллах болсон.
 • Хамт олонч үзэл-Байгууллагадаа өөриймсөг, эзнийсэтгэлээр хандаж хамтын хүчээр амжилтанд хүрэх тэмүүлэлтэй болсон.
 • Тогтвортой ажиллуулах- Сум орон нутгийн иргэдийг тогтвортой ажиллах нөхцөл бүрдүүлж сүүлийн жилүүдэд 200 гаруй иргэдийг ажлын байраар хангаж ажилласан.

Сургалт хөгжил

Ажилтнуудаа сургаж хөгжүүлэхэд анхааран, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх,ажлын байранд нь мэргэшүүлж, чадавхжуулах, улмаар ажлын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ажлын байран дээрх болон танхимын сургалтуудыг зохион байгуулан ажилласан.

 • Ажилтнуудынхаа ажилд хандах хандлага, ажлын дадлага туршлагыг үнэлэн идэвхжүүлэх, багаар ажиллах мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор жил бүр 2-3 ажлын байрандажил мэргэжлийн уралдааныг зохион байгуулж ажилласан.
 • Дотооддоо ажил мэргэжлийн чиглэлээр 23 сургагч багш бэлтгэсэн.
 • Мэргэжлийн байгууллага болон сургагч багш нарыг байгууллага дээрээ урьж авчирч онол, практикийг хослуулсан сургалт явуулсан нь үр өгөөжтэй, чанартай болсон. Үүнд 143 ажилтан хамрагдаж мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай болсон.
 • “Далд мэдлэг”-ийг нээн илрүүлэх хэлэлцүүлэгээр уулын нэгдсэн хэсгийн 6 экскаваторын машинч ажлын байрандээр залуу ажилтныг туршлагажуулах, мэргэжлийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор хүндэтгэлийн “БАТЛАМЖ” гардуулж, “Далд мэдлэг” нэртэй багш шавийн дэвтрийн эх бэлтгэсэн.
 • ”Шинэажилтныг ажлын байранд дадлагажуулах” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.Үе үеийн удирдах албан тушаалтнууд болон мэргэжилтнүүд


ДД
Ажилтны овог нэр
Албан тушаал
Ажилласан хугацаа
1990-1994 ОН
1
Батаа Оюунбат
Боловсон хүчний дарга
1990.01.01-1993.01.01
2
Түмэн Цэрэндолгор
Боловсон хүчний дарга
1993.01.01-1994.04.01
3
Гунгаанамжил Батжаргал
Боловсон хүчний дарга
1990.8.10-1991.04.25
4
Лувсан Батцэцэг
Хуулийн зөвлөх
1993.01.23-1994.06.01
1994-1997 ОН
1
Тэгш Даваасүрэн
Хуулийн зөвлөх
1994.06.01-1995.12.05
2
Бор Гэрэлтуяа
Захирлын нарийн бичгийн дарга
1993.06.15-1996.06.29
3
Гунгаажав Цэрэндолгор
Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч
1995.08.08-1997.11.10
1997-2009 ОН
1
Ìонхор Õèøèãäýëãýð
Хүний нөөцийн бодлогын хэлтсийн дарга
1995.12.15-2007.02.07
2
Жамъян Цэвээндулам
Боловсон хүчний зааварлагч
2001.09.04-2008.11.05
3
Лувсанцэнд Одончимэг
Захирлын нарийн бичгийн дарга
2001.8.20-2006.02.24
4
Довчин Одгэрэл
Хуулийн зөвлөх
2004.03.01-2007.02.06
ХНБХ-ийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч
2007.02.06-2008.06.11
Хуулийн зөвлөх
2008.06.11-2011.04.11
2009-2013 ОН
1
Тавхай Наранцэцэг
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн дарга
2008.06.11-2012.01.31
2
Ï¿ðýâöýíä Áàÿðìàà
ЗХНБХ-н дарга
2012.02.01-2013.07.22
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
2013.07.22-2014.03.01
3
Жадамба Туяа
Хуулийн зөвлөх
2011.05.23-2013.05.24
4
ТогмидшийрэвАмгалан-Энх
Сургалтын инженер
2009.01.02-2010.07.19
5
Цэрэнжав Сарнай
Гүйцэтгэх захирлын туслах
2009.04.13-2015.09.01
Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн
2015.09.01-2019.09.17
6
Дамдинсүрэн Баттуул
Нарийн бичгийн дарга
2010.03.23-2011.09.12
7
Хишигдэлгэр Мандалмаа
Соёл олон түмний ажил, бүтээмжийн мэргэжилтэн
2011.03.07-2011.06.08
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
2011.06.08-2018.03.26
8
Занабазар Баасандалай
Бүтээмжийн мэргэжилтэн
2011.05.31-2012.02.01
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
2012.09.20-2013.07.22
9
Цогтбаатар Эрдэнэбат
Сургалтын инженер
2012.03.19-2013.08.05
2013-2017 ОН
1
Гомбожав Түвшинжаргал
Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын хэлтсийн дарга
2013.05.01-2014.08.18
2
Жаргал Батмөнх
Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын хэлтсийн дарга
2014.08.18-2017.07.03
3
Алтангэрэл Энхгэрэл
Хуулийн зөвлөх
2014.12.23-2017.09.01
4
Отгонбаатар Ундрахгэрэл
Хуулийн зөвлөх
2013.06.24-2014.08.18
5
Түмэн-Өлзий Ариунхур
Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч
2013.05.23-2014.08.13
6
Гомбосүрэн Даваажаргал
Сургалтын инженер
2013.10.01-2014.11.01
7
Болд Энх-Амгалан
Сургалтын инженер
2014.11.01-2015.11.09
8
Ганбат Ариунзаяа
Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн
2015.09.14-2016.08.01
2017 ОНООС ОДООГ ХҮРТЭЛ
1
Чангаа Энхжаргал
Хүний нөөцийн албаны дарга
2008.10.14
2
Гочоо Надмидсүрэн
Сургалтын менежер
2008.01.21-2020.09.01
3
Дорждагва Золзаяа
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
2011.10.03
4
Эрдэнэцогт Мөнгөнцэцэг
Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч
2012.03.19
5
Цэдэв Цэнгэлсүрэн
Хаялга спорт клубийн зааварлагч
2013.08.28
6
Лувсанцэрэн Зоригтбаатар
Хаялга спорт клубийн ерөнхий дасгалжуулагч
2017.01.01
7
Давааням Номин
Хаялга спорт клубийн дасгалжуулагч
2017.07.18-2020.09.09
8
Эрдэнэцогт Мандахнаран
Хуулийн зөвлөх
2017.08.01
9
Сарансүх Дэлгэрэх
Цахим мэдээллийн инженер
2017.09.20
10
Сайнгэрэл Мягмарсүрэн
Барилгын инженер
2017.12.06
11
Очирбат Оюунбилэг
Гүйцэтгэх захирлын туслах
2018.03.13
12
Бор Гэрэлтуяа
Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн
2018.05.07
13
Очирбат Оюун-Ундрах
Оффис менежер
2018.11.01
14
Балпүрэв Өлзийжаргал
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
2019.09.09