"Шивээ овоо" хувьцаат компани "Мөсний баяр" амжилттай зохион байгууллаа

28-05-2019, 16:16

Уурхайчдын болон тэдний гэр бүлийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, ажлын алжаал ядаргааг тайлах, хамт хурд хүч авхаалж самбаа, идэвхтэй оролцоог нэмэгдүүлэхээр нэг өдрийг эрүүл агаарт сайхан өнгөрүүллээ. Цэвэрагаар-байгальд ээлтэй өдөрлөгийн талаар багуудын мэндчилгээ, мөсний  шагай, тэшүүртэй буухиа, олс таталт, мөсний сумо гэсэн дөрвөн төрлөөр зохион байгуулж, нийлбэр дүнгээр эхний 3 байр эзэлсэн хэсэг, албадын хамт олныг шалгаруулж  өргөмжлөл, мөнгөн шагналаартус тус шагналаа. 

ДД
Тэмцээний төрөл
Байр эзэлсан хэсэг нэгж
 Нэг.Сумо бөх /эр, эм/
    1 
 Нэгдүгээр байр /эр/
 Уулын нэгдсэн хэсэг
    2 
 Хоёрдугаар байр /эр/
 Цахилгаан хангамжийн хэсэг
    3 
 Гуравдугаар байр /эр/
 Автобульдозерын хэсэг
    4 
 Нэгдүгээр байр /эм/
 Уулын нэгдсэн хэсэг
    5 
 Хоёрдугаар байр /эм/
 Цахилгаан хангамжийн хэсэг
    6 
 Гуравдугаар байр /эм/
 Автобульдозерын хэсэг
 Хоёр.Мөсөн дээрх олс таталт /багаар/
    1 
 Нэгдүгээр байр
 Цахилгаан хангамжийн хэсэг
    2 
 Хоёрдугаар байр
 Уулын нэгдсэн хэсэг
    3 
 Гуравдугаар байр
 Аж ахуй үйлчилгээний хэсэг
 Гурав.Тэшүүрийн уралдаан /багаар/
    1 
 Нэгдүгээр байр
 Автобульдозерын хэсэг
    2 
 Хоёрдугаар байр
 Уулын нэгдсэн хэсэг
    3 
 Гуравдугаар байр
 Технологи дамжлагын хэсэг
 Дөрөв.Мөсөн шагай /багаар/
    1 
 Нэгдүгээр байр
 Технологи дамжлагын хэсэг
    2 
 Хоёрдугаар байр
 Автобульдозерын хэсэг
    3 
 Гуравдугаар байр
 Аж ахуй үйлчилгээний хэсэг
 Тав: Багийн нийлбэр дүнгээр
    1 
 Нэгдүгээр байр
 Уулын нэгдсэн хэсэг
    2 
 Хоёрдугаар байр
 Технологи дамжлагын хэсэг
    3 
 Гуравдугаар байр
 Автобульдозерын хэсэг
скачать dle 12.0