“Шивээ-Овоо” ХК-ийн Байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаа

6-01-2023, 09:19

2022 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 3.1.11-д, 9.6-д тус тус заасны дагуу Дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд Говьсүмбэр аймгийн Тусгай хамгаалалттай Чойрын богд ууланд ан амьтанд био техникийг өвөлжилтийг давах, өсөж үржихэд нь хувь нэмэр ээ оруулах мөн Уурхайн ажилтан, хамт олон байгаль эх орноо хайрлах хүрээнд 2023 оны 01-р сарын 06-ний өдөр буюу 4 дэх удаагийн ажлаар 5-н цэгт Хужир тараах ажлыг зохион байгууллаа.

Уг арга хэмжээнд оролцсон нийт уурхайчин,

Аймгийн БОАЖГазрын хамт олонд баярлалаа.

скачать dle 12.0