Шивээ Овоо ХК жил бүр тэнгэр газар, уул усны эзэд, лус савдаг, газар орны энергийг шүтэн тахидаг уламжлалтай.

7-04-2023, 11:48