"Гашгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам"-ыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр цугларах цэг-т цуглаж бүртгүүлэн хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа.

29-03-2024, 09:53

✅Монгол Улсын Засгийн газрын 339 дүгээр тогтоолоор баталсан "Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам", 340 дүгээр тогтоолоор баталсан "Гашгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам"-ыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2024 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 16:00 цагт зохион байгуулагдсан Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдрийн хүрээнд хийсэн арга хэмжээ зарлан мэдээллийн дохиогоор Шивээ-Овоо ХК-н 175 ажилтан цугларах цэг-т цуглаж бүртгүүлэн хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа.
скачать dle 12.0